Algemene info

Het Commanderiegebied heeft een boeiende geschiedenis en heeft verbindingen met de ontwikkelingen door de jaren heen die een ingrijpende invloed hebben gehad op de hele regio en het land.

Een korte kroniek van de Commanderie is samengesteld door Henk Eweg van de vereniging Heemkunde Ootmarsum en geeft een fraai overzicht. Klik hier voor de kroniek.

Om een indruk te kunnen geven van de geschiedenis en de plannen is er een Powerpoint presentatie vervaardigd. U kunt deze presentatie hier bekijken.

In de loop der jaren zijn er verschillende publicaties en artikelen verschenen over de Commanderie Ootmarsum. Een bijzonde goed overzicht geeft de uitgave van de vereniging Heemkunde Ootmarsum, samengesteld door Henk Eweg en Ben Morshuis. Dit boekwerkje is in herdruk en binnenkort weer verkrijgbaar bij de vereniging Heemkunde, Smithuisstraat 1 in Ootmarsum.

Geboeid door de historie hebben de heren Jan Essink en Toon Jansen een maquette vervaardigd van de meest waarschijnlijke vormgeving van de gebouwen. De maquette is een onderdeel van de Heemkunde-expositie 'Ootmarsum in historisch perspectief' die permanent te zien is in het Openluchtmuseum Ootmarsum, Smithuisstraat 1 in Ootmarsum.

De driedimensionale aspecten van het verdwenen kasteel zijn in de vorm van een studieproject uitgewerkt door studenten van de Universiteit Delft en studenten van de Saxion Hogeschool Enschede. De virtuele presentatie wordt permanent vertoond in de Hofkamer van het Openluchtmuseum Ootmarsum. Meer info vindt u hier.

De Stichting Commanderie Ootmarsum is opgeheven.

COMMANDERIE EN HUIS OOTMARSUM
Kroniek van een ridderhuis en de familie van Heiden.

Dat is de titel van een nieuw boek met een omvang van 220 pagina’s op 17 x 24 cm., geheel in vierkleurendruk en met hardcover. De auteur Henk Eweg is ondersteund door een werkgroep waarin Jan Raatgerink, René Rorink en Rob Meijer zitting hadden. Op woensdag 16 december 2015 overhandigde de auteur de eerste exemplaren aan burgemeester R.Cazemier en wethouder L.Stokkelaar van de gemeente Dinkelland. Deze bijeenkomst werd door veel belangstellenden en zelfs door nazaten van de familie van Heiden, bezocht. Het boek geeft niet alleen de commanderieperiode en de havezateperiode weer maar geeft ook een boeiend overzicht door anekdotes en verslagen van historische gebeurtenissen.
Over het gegeven dat er in de eerste vierhonderd jaar rond de 20 commandeurs van zowel de Balije Utrecht als van de balije Westfalen de scepter zwaaiden en de daarop volgende tweehonderd jaar acht generaties van de familie van Heiden hebben gewoond, is natuurlijk veel te vertellen.  De vele boerderijen die bij het bezit hoorden, de horigen die deze mochten pachten, de uitspattingen van de Drost van Heiden Hompesch, de veroordeling van Hutten Kloas, het bezoek van Koning Lodewijk Napoleon: het staat allemaal beschreven in het boek.
Vanaf nu verkrijgbaar voor nog geen vijfentwintig Euro bij de Vereniging Heemkunde Ootmarsum e.o., boekhandel Brummelhuis Ootmarsum en museumwinkel van het openluchtmuseum Ootmarsum.

< omhoog