Historische gegevens


De historie van het Commanderiegebied in een tijdlijn. Er is een fotoboek gemaakt van de periode van 1273 tot 1811. Download hier het pdf-bestand en bekijk de rijke historie.

Peildata in de geschiedenis van het gebied en bebouwing:

1273 : Schenking door de Ridders Frederik van Arret, Hendrik van Almelo van huis en grond aan de broeders van het Duitse Huis te Utrecht die als Commandeur Egbert, Graaf van Bentheim in Ootmarsum aanstelden.

1480 : Stichting van een kapel bij de Commanderie.

1524 : Toewijzing van de goederen aan Luitenant-Drost van Twente en Landcommandeur van Westfalen: Berend van Schedelich waardoor de Commanderie Ootmarsum vanuit Münster werd bestuurd.

1572 - 1584 : Belegering afwisselend door Spaanse en staatse troepen die veel schade aanrichtten.

1593 : Ridderschap en steden in Overijssel besluiten de commanderij met alle goederen, rechten en boerderijen aan te bieden aan Prins Maurits.Deze wijst de gift af.

1636 : De Commandeur van Ootmarsum Johan Diederik van Heiden sluit met de Duitse Orde een overeenkomst waarbij hij tegen ruiling van zijn landgoed Waldenburg eigenaar werd van de Commanderie Ootmarsum. Hiermee werd de commanderie een Havezathe met vele bezittingen zoals rond de 50 boerderijen in Twente.

1743 : De toenmalige bewoner, Drost van Twente, Frederik Johan Sigismund van Heiden huwt met Eleonora Henrietta Mauritia Hompesch en breidt de tuinen aanzienlijk uit door o.a. aankoop van Erve Wichinck.

1780 : Door Sigismund Vincent Lodewijk Gustaaf van Heiden Hompesch werd het toengenoemde "Hoge Huys Ootmarsum" geheel vernieuwd en werden de  "ouderwets" beschouwde gebouwen afgebroken.

1804 : Nazaat Anne Willem Carel van Heiden Hompesch gaat met vrouw en dochter wonen op het Hoge Huys Ootmarsum.

1807 : Anne Willem Carel van Heiden Hompesch verdrinkt tijdens het vissen in de vijver. De dochter besloot niet in Ootmarsum te gaan wonen en werden in 1811 alle goederen, ook in Bentheim, te koop gezet.

1833 : Nadat de bezittingen in verschillende onderdelen,percelen en gebouwen aan verschillende kopers waren verkocht en resp. afgebroken, verkocht de toenmalige mede-eigenaar Andreas Berends zijn eigendommen over aan predikant Johannes Palthe.

1866 : De achterste watermolen wordt afgebroken.

1869 : De voorste watermolen wordt afgebroken, het molenhuisje blijft staan.

1928 : De familie Palthe schenkt het Molenhuisje aan de Hervormde Gemeente Ootmarsum.

Over de laatste dagen van het Huis Ootmarsum schreef drs. A.L. Hulshof, conservator van het Rijksmuseum Twenthe te Enschede, op basis van gegevens van Willem Dingeldein een artikel voor het jaarboek van de Heemkundevereniging Graafschap Bentheim. Het artikel vindt u hier.

De Malta connection
Dat de historie van de Commanderie Ootmarsum verder gaat dat deze regio en banden heeft met de Grootmeester van de Johanniters en Vorst van Malta Freiherr Ferdinand von Hompesch is te lezen door het artikel hier aan te klikken.

Benoeming van de Commandeur van Ootmarsum in 2006.
Op vrijdag 13 oktober 2006 is in Ootmarsum de nieuw benoemde Commandeur van Ootmarsum, Baron B. Bentinck tot Buckhorst met alle egards ontvangen. De feestelijke gebeurtenis geeft aan dat er zowel bij de Ridders van de Duitse Orde, Balije Utrecht, als ook in Ootmarsum grote belangstelling is voor de waardevolle historie van de Commanderie Ootmarsum. Klik hier voor het artikel in het dagblad TC Tubantia.

Eerherstel voor de Commanderie Ootmarsum.
Klik hier
voor het artikel in het jaarboekje van de vereniging Heemkunde Ootmarsum ter gelegenheid van de benoeming van de nieuwe commandeur van Ootmarsum.

 

2016 Commandeur van Ootmarsum neemt afscheid.
Klik hier voor het bericht.

Cadeau voor de scheidende commandeur

< omhoog