Stand van zaken


EEN NIEUWE COMMANDEUR RDO VOOR OOTMARSUM

Na het vertrek van Berend baron Bentinck tot Buckhorst als Commandeur voor Ootmarsum vanuit de Ridderlijke Duitse Orde Balije Utrecht, is als opvolger benoemd : Jan-Arent baron de Vos van Steenwijk.

Er vond een kennismakings- en gelijktijdig afscheidsbezoek plaats in Ootmarsum. Het was een kennismaking met de nieuwe commandeur en een afscheid van de RDO oud-secretaris Jan Cees van Hasselt en ook een kennismaking met de nieuwe secretaris van de Ridderlijke Duitse Orde, Aernout Montauban van Swijndregt. Een ontvangst in het poortgebouw van het openluchtmuseum Ootmarsum aan het Commanderieplein vond plaats door de burgemeester van Dinkelland John Joosten, de voorzitter van de vereniging Heemkunde Ootmarsum mevr. Nettie Aarnink en de voorzitter van de stichting Openluchtmuseum Ootmarsum Hennie Olde Loohuis.

Gememoreerd werden de historische banden die op deze locatie bestaan met de ridderlijke Duitse Orde, waar van 1275 tot 1640 maar liefst 16 commandeurs vanuit Utrecht en Münster hebben gezeteld. De maquette van de commanderie Ootmarsum in het Othmar brouwerij-gebouw werd bewonderd. Er werd ook een bezoek gebracht aan de raadzaal van de stad Ootmarsum in het oude raadhuis in het centrum, waar in de lambrisering de familiewapens van de betreffende commandeurs zijn verwerkt.

Een afbeelding van het oude gebouw van de Commanderie Ootmarsum door Meindert Hobbema uit 1690 en het nieuwe boek “Commanderie en Huis Ootmarsum”, geschreven door Henk Eweg, werd door Nettie Aarnink overhandigd. Henny Olde Loohuis presenteerde de speciaal ingerichte Commandeurskamer in het gerestaureerde commanderie-molenhuis. In deze kamer bevindt zich het oude raadsmeubilair van de Stad Ootmarsum en zijn replica portretten aangebracht van enkele commandeurs en de latere bewoners van het Huis Ootmarsum, Van Heiden Hompesch.

Als officiële handeling bracht de nieuwe commandeur het schild aan op de deur van de commandeurskamer. De voorzitter van het openluchtmuseum Ootmarsum gaf hierbij aan dat de subtitel van het openluchtmuseum : “Het land van Heeren en Boeren” gecompleteerd is voor wat het de “Heeren” betreft. In het museumpark staat de boerderij Eppink waar de geschiedenis van de Hofmeier wordt verteld : in het centrum van Ootmarsum is het woonhuis van de laatste Drost van Twente te bezoeken en nu heeft ook de historie van de Commandeur van de Ridderlijke Duitse orde een plek gekregen.

Een klein paneel voor de huidige Commandeur van Ootmarsum van de Ridderlijke Duitse Orde, Balije Utrecht siert vanaf nu de wand van de commandeurskamer.

Ootmarsum, augustus 2020
RM

 

COMMANDERIEVIJVERS IN ERE HERSTELD

Waren in eerste instantie de grote waterpartijen in het eerste commanderie gepland te verdwijnen en plaats te maken voor woningbouw : nu is het natuurgebied helemaal in ere hersteld. In opdracht van de gemeente Dinkelland en het Waterschap Vechtstromen heeft Bureau Hofmann en de firma NEGAM een bijzondere klus geklaard. De Molenbeek is losgekoppeld van de grote vijvers en heeft een aparte waterloop gekregen met een wadi. De vijvers zijn uitgebaggerd, de uitstroom van de kolk en de beek zijn aangelegd, de beschoeiingen zijn vernieuwd, bruggen en zitbanken zijn aangebracht : kortom het is een geweldig park geworden. Het commanderiegebied heeft weer een stukje van haar vroegere grandeur terug gekregen.

 

DE MAQUETTE VAN DE COMMANDERIE OP EEN MOOIE ZICHTPLEK

In 1997 werd in het openluchtmuseum de expositie geopend door de vereniging heemkunde “ Ootmarsum in historisch perspectief “ . Hier werd ook de mooie maquette van de bebouwing van de commanderie tentoongesteld. Deze maquette was vervaardigd in een driemanschap door Toon Jansen, Jan Essink en Piet Willems. Na vele omzwervingen kwam de maquette in opslag in het leegstaande klooster terecht. Harrie Hemmer nam met Hans Heupink contact op en de maquette kon een mooie plek krijgen in het tractorenexpositiegebouw direct bij de ingang van het Commanderieplein vanaf de stadweide. Daar staat de maquette te pronken en geeft de bezoeker een beeld over de vroegere bebouwing van het Commanderieplein. Bijgaand paneel geeft informatie over de bijzondere plek waar nu een geheel nieuw complex is verschenen.

 

Commandeur opent fraaie kamer in Molenhuisje

Commandeur Jan Arent de Vos van Steenwijk onthulde tijdens een kennismakingsbezoek aan Ootmarsum en het Commanderieplein het deurschild van de Commandeurskamer in het Molenhuisje. Rob Meijer heeft deze huiskamer, na een grondige renovatie van dit historische gebouw, op een fraaie wijze ingericht. Het raadsmeubilair uit de raadszaal van het voormalige stadhuis Ootmarsum heeft hier een plek gekregen.

De wanden geven een beeld van de geschiedenis van de Commanderie en het Huis Ootmarsum in de vorm van replica’s van historische schilderijen. Zo zijn twee schilderijen aangebracht van twee van de 16 commandeurs van de Ridderlijke Duitse Orde die van 1274 tot 1648 de scepter zwaaiden. Commandeur van Keppel en van Bodelswing kregen hun eigen schilderij naast het wapenschild van de Ridderlijke Duitse Orde. De periode van het Huis Ootmarsum, van 1648 tot 1811, wordt weergegeven in een aantal portretten en stamboom van de generaties van Heiden Hompesch die de functie van Drost van Twente vervulden. Ook de documentatie van de Commanderie en Huis Ootmarsum met onder andere een beschrijvende tijdlijn heeft hier een plekje gevonden.

De Commandeurskamer geeft op deze wijze een prachtig tijdsbeeld van het adellijke leven van destijds. Deze voor Ootmarsum unieke periode is beschreven in het boek ‘De Commanderie’ van Henk Eweg en Nettie Aarnink, voorzitter van de Heemkunde, overhandigde deze boeken aan de commandeur en aan burgemeester John Joosten. Tijdens het informele samenzijn lichtte Rob Meijer de inrichting van deze huiskamer toe en dat leidde tot de nodige gespreksstof over de Commandeursfamilies en de toch wel bijzondere historie van dit stukje Ootmarsum.

Link tussen openluchtmuseum en Commanderie Het Openluchtmuseum Ootmarsum bevindt zich op het grondgebied van het toenmalige landgoed Commanderie en Huis Ootmarsum. Van de havezate met al haar gebouwen is alleen het molenhuis van de watermolen overgebleven. Vorig jaar is weer een goed werkend molenrad in de Molenbeek aangebracht en is het molenhuis helemaal gerestaureerd. De gebouwen in het park van het museum zijn eigendom van de Gemeente Dinkelland en worden door de stichting Openluchtmuseum Ootmarsum gehuurd en deels onderverhuurd aan de Vereniging Heemkunde Ootmarsum en omstreken

Het museum heeft als ondertitel ‘Land van Heeren en Boeren’ en geeft een beeld van het adellijke- en boerenleven van vroeger. Bij de plannen het voormalige Commanderiegebied, dat na de afbraak van de bebouwing in 1800 tweehonderd jaar lang uit volkstuintjes heeft bestaan , weer tot leven te wekken, werd vanuit een Ootmarsums initiatief een verzoek gedaan aan de Ridderlijke Duitse Orde medewerking te geven aan het laten herleven van dit historische gebied. In 2006 werd Baron Berend Bentinck tot Buckhorst benoemd tot Commandeur van Ootmarsum. Met ingang van 2017 is zijn opvolger geworden Jan Arent de Vos van Steenwijk. De nieuwe commandeur bracht een kennismakingsbezoek aan de gemeente Dinkelland waar burgemeester John Joosten als gastheer fungeerde. De bebouwing van het Commanderieplein werd bekeken en er het gezelschap maakte een rondgang door het park van het openluchtmuseum.

Eindpunt van de wandeling was de Commanderie-watermolen waar in het molenhuis door de commandeur het deurschild van de Commandeurskamer werd onthuld.
De commandeur was erg onder de indruk van alles wat hier tot stand is gebracht en deelde mee dat een financiële bijdrage verleend is door de Ridderlijke Duitse Orde aan het openluchtmuseum Ootmarsum ten behoeve van de inrichting van het bijgebouw van de watermolen als papiermolen. Maar liefst 6 papiermolens waren er in het natuurgebied Het Springendal en deze zijn allen verdwenen. Ze waren bezit van de familie Heiden Hompesch. Door de inrichting van deze historische papiermolen in Ootmarsum wordt weer een stuk historie van Twente concreet en zichtbaar gemaakt. Deurschild 2018 J.c.v Hasselt, N.Aarnink, A.j De Vos van Steenwijk, BM Joosten, RM paneeltje Commandeurskamer

In en om Ootmarsum
28 Maart 2018

 

KLEIN STUKJE COMMANDERIE TERUG OP DE OORSPRONKELIJKE PLEK

Plaatsing van de windvaan van de voormalige commanderie op het dak van de nieuwe donjon aan het Commanderieplein in Ootmarsum.
Vrijdag 7 oktober werd met een hoogwerker op het dak van de 13 meter hoge donjon van het nieuwe gebouwencomplex aan het Commanderieplein, de originele windvaan van het gebouw van de voormalige Commanderie Ootmarsum geplaatst. Speurtochten van de vereniging Heemkunde Ootmarsum hebben er toe geleid dat dit onderdeel van de toenmalige bebouwing boven water kwam.
De gebouwen van de voormalige commanderie zijn rond 1200 gebouwd. De kapel van de Commanderie van de Ridderlijke Duitse Orde is in 1480 gebouwd onder commandeur Frederik van Beveren. Vanaf 1640 werden de gebouwen privé bezit en werden afgebroken in het midden van de 18e eeuw bij de bouw van het Huis Ootmarsum. Bouwmaterialen van de commanderie vonden hun weg in de hele omgeving. Overal zijn nu nog restanten aan te wijzen. Zo ook een van de windvanen. Meindert Hobbema schilderde de gebouwen van de Commanderie/ Huis Ootmarsum. Op een tekening als voorstudie voor dit werk, zijn duidelijk de windvanen te herkennen. De betreffende windvaan uit 1699 heeft bij de afbraak van de gebouwen rond 1800, z’n weg gevonden naar de iets verderop gebouwde boerderij ‘Erve Vinke’. Sindsdien sierde de windvaan de topgevel van de boerderij. Bij de verkoop van de boerderij rond de eeuwwisseling werd de windvaan meegenomen door een zoon van de eigenaar, de familie Aarnink, en in bewaring gesteld.
Nu het gebied van de voormalige commanderie weer een nieuwe invulling krijgt en er een grote donjon wordt gebouwd, was het voor de familie Aarnink een mooie aanleiding de windvaan weer een prominente plek te geven. In overleg met de familie Heupink werd dit idee nader vastgelegd. De zoon van de eigenaar, Dirk Heupink, kreeg de vaan als huwelijksgeschenk op 10 september 2016. Het oude ijzeren dak-ornament werd gerestaureerd en de haan kreeg weer een coating van bladgoud mede op advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Na de plaatsing schittert het haantje na tweehonderd jaar weer in het commanderiegebied en is er een stukje historie weer in ere hersteld.

Heemkunde Ootmarsum
Oktober 2016

 

MET STOOM EN KOKEND WATER

Aan de hand van het laatste bestemmingsplan is investeerder en buurman Hans Heupink gestart met de bouw van het complex. Er worden gebouwd : een brouwerij en een restaurant onder de naam “Oatmössche” en een poortgebouw voor het openluchtmuseum, een donjon en een grote expositieruimte, die ook dienst doet als voorraad en opslagruimte voor de brouwerij en deels een functie krijgt als expositieplek voor historische tractoren. De grote groenruimte krijgt voorlopig de functie voor de teelt van hop voor de bierproductie. Peildatum is 1 december 2016 : het tijdstip waarop de gebouwen kunnen worden opgeleverd. Aansluitend wordt de parkeervoorziening ‘Stadsweide’ uitgebreid en vernieuwd. Voor het seizoen 2017 zal de nieuwe voorziening voor het eerst in bedrijf zijn.

 

EEN NIEUW AFGESLANKT PLAN

Op 3 november 2015 heeft de gemeenteraad van Dinkelland het besluit genomen akkoord te gaan met het nieuwe plan voor de invulling van het voormalige commanderiegebied. Het is een afgeslankt plan zonder hotel, grachten en woningbouw en een investeerder is afgevallen. De groenstructuur en watergebied blijft intact. De overgebleven investeerder Hans Heupink heeft een plan laten maken waarbij er aan het eind van de doorgetrokken Commanderiestraat (laan?) een plein komt waaraan een donjon wordt gebouwd, een nieuwe ingang voor het openluchtmuseum, een restaurant en een brouwerij. Al met al een fraai plan waardoor een aantrekkelijke entree voor Ootmarsum tot stand komt. Het parkeergebied stadsweide wordt vernieuwd en er wordt een rondweg aangelegd waardoor het zware verkeer niet meer in dit gebied komt. De wethouder zegde toe dat er een infopunt in het gebied gaat komen waar historie van het gebied in beeld zal worden gebracht. Aan een meer uitgebreide expositie over commanderie en huis Ootmarsum wordt nog gewerkt, mede naar aanleiding van het uitgebreide boek dat door de vereniging Heemkunde en Ootmarsum is uitgegeven. 'Verdwenen maar niet vergeten' wordt nu echt in praktijk gebracht en zal het gebied weer iets van de vroegere grandeur terugkrijgen.

 

UITSPRAAK RAAD VAN STATE EEN GEWELDIGE TERUGSLAG

De uitspraak op 10 december 2014 van de Raad van State, die inhoudt dat het raadsbesluit van de Gemeenteraad Dinkelland voor het bestemmingsplan Commanderie Ootmarsum nietig verklaard werd, kwam bijzonder hard aan. De bezwaarschriften van de omwonenden hebben het ultieme effect gehad. Geplande investeringen van vele miljoenen en meerdere tonnen aan gemaakte kosten zijn hiermee verloren gegaan. Het afkeuren van het bestemmingsplan betekent eigenlijk weer helemaal opnieuw beginnen. Voor het totaalgebied van 14 ha. moet een nieuw plan gemaakt worden. Uitgangspunt voor de Stichting Commanderie Ootmarsum is steeds geweest dat er een dergelijke inrichting van het gebied zou komen die de historie op deze plek recht zou doen. Bij het gegeven, dat de oude bebouwing niet gereconstrueerd kan worden, heeft de stichting zich reeds lang neergelegd en de inspanning is omgezet in een streven hier een bijzondere plek te creëren waar de cultuur-historie, het toerisme en de natuur de boventoon voeren. Het plan was groots opgezet maar heeft het niet gehaald. Dat is bijzonder jammer maar het heeft geen zin bij de pakken neer te gaan zitten of in wrok om te zien. Samen met de betrokkenen en de gemeente wordt nu een inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden die nu voorliggen waarbij de omwonenden intensief zullen worden betrokken. De Stichting Commanderie hoopt dat bij alle partijen zoveel gevoel voor historie en cultuur aanwezig is dat er een invulling komt die erg bijzonder is en waarop de commandeurs en drosten die hier hebben gewoond trots zouden zijn.


 

DE NAZATEN LAATSTE BEWONERS VAN HET HUIS OOTMARSUM EVEN OP BEZOEK.

De gebouwen op het schilderij van Meindert Hobbema van het verdwenen landgoed Commanderie Ootmarsum kregen in 1640 een andere invulling toen de commandeur van de Ridderlijke Duitse Orde, Johan Dietrich von Heyden uit de Orde stapte en het bezit geseculariseerd werd tot een Havezate onder de naam Huis Ootmarsum. Johan Dietrich werd Drost van Twente en in 1740 bouwde hij een nieuw huis aan de overzijde van de binnenplaats van het gebouwencomplex. Dit is de plek waar bij de laatste opgravingen in 2014 de funderingen zijn gevonden. Maar liefst 5 generaties von Heyden hebben op het landgoed gewoond. Sinds begin 1800 is, na openbare verkoop niets meer over van dat eens zo glorievolle landgoed. Een mooie havezate, veel bijgebouwen, twee watermolens, een kapel, een wildbaan, een fontein, mooie tuinen etc., het verdween allemaal en tweehonderd jaar lang waren in dit gebied enkel volkstuintjes te zien.
Maar, verdwenen betekende niet vergeten en na veel inspanningen werd de draad opgepakt door de Gemeente Dinkelland door dit gebied opnieuw te ontwikkelen en er een invulling aan te geven die past bij het verleden. Heraanleg van de grachten, een laan naar het hoofdgebouw, een voorplein, wandelpaden veel groen en een historiserende bebouwing zijn hoofdbestanddelen van het plan. Het thema 'Land van Heeren en Boeren' van het naastliggende Openluchtmuseum Ootmarsum krijgt hiermee een waardevolle aanvulling. De invulling van het gebied gaat bestaan uit een hotel op het grachteneiland, een brouwerij, een brasserie en een streekproducten paviljoen op het voorplein en de bestaande parkeervoorziening Stadsweide gaat drastisch uitgebreid worden. De schop gaat in de grond, het nieuwe leven voor het landgoed begint.

Er wordt ook gewerkt aan het zichtbaar maken van de historie van het gebied. De stichting Commanderie Ootmarsum werkt aan de opzet voor een Commanderie expositie en de Vereniging Heemkunde Ootmarsum werkt aan een uitgebreid boek over de Commanderie en Huis Ootmarsum.

In dat licht was het bijzonder interessant dat er in het zuiden van ons land enige tijd geleden een aantal leden van de families von Heyden, familie van de laatste bewoners van het Huis Ootmarsum , het plan hadden Twente te bezoeken omdat de oudere generatie wist dat er banden bestonden. Zo'n tien jaar geleden kreeg het Openluchtmuseum Ootmarsum enkele historische goederen van Hubertus von Heijden zoals de adelsbrief uit 1921 waarmee de familie in de adelstand werd verheven, een uitwerking op perkament van de familiestamboom en een familiewapenoverzicht van de adel in Overijssel. Het was een kleine groep met voornamelijk jeugd die op 6 december het museum wilden bezoeken, onder leiding van Hubert von Heijden, een geslaagd zakenman uit Best die met zijn bedrijf Flexotels succes heeft met mobiele hotelparken voor onder andere de Olympische spelen en andere grote evenementen. Ook mevrouw Von Heijden (87 jaar) was aangenaam verrast hoezeer de historie in Ootmarsum nog leefde en zo waar nieuw leven wordt ingeblazen. Een tour door het Land van Heeren en Boeren met uitleg door Rob Meijer van het museum werd afgesloten in de regentenkamer van het molenhuis, het laatste restant van de commanderie Ootmarsum. Heden en verleden hadden elkaar ontmoet, waardoor de opmaat naar de herleving van het historische gebied weer meer inhoud heeft gekregen.

Dec.2014
RM

 

2014 : de schop in de grond !
Na tweehonderd jaar is nu weer beweging in het historische commanderie-gebied. De grondsanering is aan de gang en de volkstuintjes zijn verdwenen. Voor de realisering van het totaalplan zijn door de Gemeente Dinkelland verschillende werkgroepen ingesteld en op verschillende niveaus worden zaken uitgewerkt. De bebouwing, de groeninrichting, de waterhuishouding, het hotel, de brouwerij, de brasserie, het openluchtmuseum: allemaal onderwerpen waar door veel mensen en bedrijven nog bergen werk verzet moet worden om het plaatje rond te krijgen. De laatste bezwaarschriften van omwonenden worden door de Raad van State behandeld en dan kan echt worden begonnen. Om bezoekers te informeren is een flyer uitgegeven door het openluchtmuseum die hier te downloaden is.

Voorafgaand aan de grote ingreep hebben in september archeologische afgravingen plaatsgevonden waar interessante gegevens letterlijk en figuurlijk boven water kwamen. De locaties van de oude commanderie ( dit gebouw stond er van 1200 tot 1740) en het nieuwe gebouw Huis Ootmarsum konden exacter bepaald worden dan voorheen. Enkele sleuven zijn gegraven en Hans Oude Rengerink van het Oversticht begeleide een open dag voor belangstellenden waar rond de 250 mensen op af kwamen ondanks het regenachtige weer.

Foto’s opgravingen:

Archeologie Commanderie Ootmarsum.


Filmpje over de opgravingen 2014 te zien:Bron: RTV Oost

 

2013: Bestemmingsplannen Commanderiegebied
In een intensief overleg in de gemeentelijke werkgroep ontwikkeling Commanderiegebeid en na een aantal informatieavonden in Gasterij De Weemhof Ootmarsum,is het definitieve bestemmingsplan voor het gebied klaar voor een behandeling in de gemeenteraad. Inmiddels is een overeenkomst getekend met twee belangrijke investeerders in het gebied : Dhr. Hans Heupink die hier een brouwerij, een brasserie, een streekproductenpaviljoen en enkele woningen gaat bouwen en Dhr. Harry Oude Weernink die tekent voor de bouw van een hotel op het grachteneiland. Het totaalplan is hier als PDF te downloaden.

Door de ontwikkeling van het commanderiegebied is het ook noodzakelijk geworden voor het in het gebied gevestigde Openluchtmuseum Ootmarsum, verschillende aanpassingen te realiseren. Een plan hiervoor werd door de Koninklijke Heidemy ontwikkeld en is hier te downloaden.

 

Een mijlpaal in de ontwikkeling van het commanderiegebied
De officiële presentatie van de plannen voor het comanderiegebied inclusief het openluchtmuseum, de oude gemeentewerf, de Commanderiestraat, de stadsweide en de volkstuintjes heeft in week 46 van 2011 plaatsgevonden in Gasterij De Weemhof.

In mei 2009 is het College van de gemeente Dinkelland met een stuurgroep en een aantal projectgroepen aan de slag gegaan met uitwerking van de plannen. Een aantal lijnen moesten binnen het eindplan bij elkaar komen: hoe wordt het gebied ontsloten, waar mag gebouwd worden, mag op oude fundamenten worden gebouwd, welke omvang moeten de grachten krijgen, welke gronden zijn beschikbaar en te verwerven, welke functie moet het hoofdgebouw krijgen, hoe wordt de nieuwe entree van het openluchtmuseum aantrekkelijk gemaakt etc.

Er is sinds 2009 veel gebeurd en de gemeente heeft gekozen voor een zo compleet mogelijk plan en heeft hiervoor het in Nederland vooraanstaande stedenbouwkundige bureau Khandakar in de arm genomen. In de projectgroep, waar naast de Stichting Commanderie ook het bestuur van het Openluchtmuseum zitting had, werd minstens twee keer per maand overleg gevoerd en de voortgang begeleid.

Het streven van de Stichting Commanderie was vanaf haar oprichting een verantwoorde ontwikkeling van het gebied op gang te brengen met een historische uitstraling. De stichting kan zich helemaal vinden in de voorliggende plannen. Omdat het historische deel van het plan gefinancierd moet worden is het noodzakelijk een deel van het gebied te bestemmen als woongebied. Een aanleg van de historische tuinen met de koepeltuin en de fontein Arion blijft nog altijd een wens. Voorzitter Hans van Zuilekom: "We zijn tevreden met het eindresultaat, mede doordat als kenmerkend deel van het plan aan het eind van de Commanderiestraat(laan) de commanderiekapel gepland is. Een ultieme plek om de historie van het gebied in een expositie onder te brengen, waarvoor de Ridderlijke Duitse Orde de medewerking heeft toegezegd."

Harry Oude Weernink en Hans Heupink zijn de partners voor de gemeente in de realisering van het hoofdgebouw, de bijgebouwen, het kapelplein en een brouwerij. Heupink staat in de startblokken om met de plannen te beginnen. Oude Weernink heeft zijn sporen verdiend in het Commanderieverhaal en kan op een praktische manier invulling geven aan de plannen. In de jaren tachtig financierde hij al de eerste bodemonderzoeken en hij richtte de Stichting Commanderie Ootmarsum op, waar hij inmiddels geen deel van uitmaakt. Maar ook via een andere invalshoek als ontwikkelaar van het hoofdgebied tussen de grachten met een luxe viersterren hotel.

De Stichting Commanderie is van mening dat er goed werk is verricht en dat er verantwoorde plannen liggen die aansluiten aan het Masterplan Ootmarsum: ontwikkeling van het gebied tot een trefpunt van cultuur, historie en toerisme.

Het ziet er naar uit dat nog niet direct de schop in de grond kan. Er zijn weliswaar vele onderzoeken afgerond zoals Flora en Fauna, archeologie en meer, maar de bestemmingplanprocedures moeten worden doorlopen en dat betekent dat het startschot eind 2012, begin 2013 kan worden gegeven.

 

2009: Ontwikkeling Commanderie-gebied in stroomversnelling
Door de stichting Commanderie is in 2009 een rapport over de mogelijke ontwikkelingsrichting van het Commanderiegebied  opgesteld en aangeboden aan het gemeentebestuur van Dinkelland. De gemeente heeft de draad opgepakt. Het te ontwikkelen gebied is in de plannen voor de toeristische ontwikkeling van Dinkelland opgenomen en aangemerkt als een te ontwikkelen cultuurhistorisch project met nationale uitstraling. Binnen de besteding van de zogenaamde 'Essent–gelden' van de Provincie Overijssel is de ontwikkeling van het Commanderie gebied opgenomen in een uitvoeringsplan en zijn belangrijke financiële middelen beschikbaar gekomen. Om tot realisering van de plannen te komen is een werkgroepenstructuur opgebouwd waarbinnen samen met specialisten op het gebied van bouwmanagement, stedenbouwkunde en landschapsarchitectuur de vormgeving van het gebied wordt uitgewerkt. Om een beeld te krijgen in welke richting de ontwikkeling kan gaan is door betrokkenen een excursie gemaakt naar een aantal referentieprojecten in Nederland en Duitsland (zie foto’s). Op dit moment wordt de ontwikkeling van het commanderiegebied gekoppeld aan de herbestemming van de gemeentewerf, woningbouw, aanpassing stgroomgebied Molenbeek en de herinrichting van de stadsweide.

De deelnemers op de trappen van Kasteel De Haar, Haarzuilen

Bezoek van het “Duitse Huis”van de Ridderlijke Duitsche Orde Utrecht.

 

Excursie Alden Biesen
In 2005 is door de Stichting Commanderie en de besturen van het Openluchtmuseum Ootmarsum en de Heemkunde Ootmarsum een excursie georganiseerd naar de Landcommanderij Alden Biesen België. Aan deze excursie hebben leden van het College en Raad van de gemeente Dinkelland, leden van de Stadsraad Ootmarsum, het bestuur van de Stichting Commanderie, en vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven deelgenomen. Deze excursie was een onderbouwing van de eerste gepresenteerde plannen. De Landcommanderij Alden Biesen en het Landgoed St. Gerlach bij Valkenburg waren een geweldige inspiratie bij het verder ontwikkelen van de plannen in Ootmarsum.

 

Overleg
Overleg tussen het College van de gemeente Dinkelland, vertegenwoordigers van de Ridders der Duitse Orde Balije Utrecht, het bestuur van de stichting Openluchtmuseum Ootmarsum en het bestuur van de Stichting Commanderie Ootmarsum. Op 18 mei 2007 heeft een excursie en overleg plaatsgevonden met het doel de voortgang van de plannen te bespreken en het commanderiegebied ter plekke in ogenschouw te nemen. Het terrein van het Openluchtmuseum, de volkstuintjes, 3 woonhuizen en de vijvers vormen op dit moment het historische gebied.

Bijgaande foto’s geven een impressie van het bezoek.

 

De Ground Tracer wordt ingezet in het Commanderiegebied
Omdat er bovengronds de locatie van de gebouwen niets meer zichtbaar is, zouden graafwerkzaamheden duidelijkheid kunnen verschaffen. Omdat dit op veel plekken op het gebied niet mogelijk of wenselijk is, bood een nieuwe vinding uitkomst: de 'Ground Tracer'. Met behulp van geo-radartechniek GPS kunnen op een diepte van 5 meter beneden het maaiveld metingen worden gedaan aan de hand waarvan 3D-profielen zijn te construeren. De Stichting Commanderie Ootmarsum hoopt door de uitslag van de metingen een meer exacte locatie van de bebouwing en loop van de grachten vast te kunnen stellen.

Bijgaande foto’s geven een beeld van de metingen.

< omhoog